Priser inkl. moms

Motorattest til kørekort500 kr
Mulighedserklæring650 kr
Frihåndsattest500 kr
Journaludskrift  :  1. anmodning fra patient er u/b – herefter10 kr pr side, max 200 kr
 Privat konsultation 500 kr
 Invalide attest (P-kort til handicappede) 500 kr
Rejse/afbestillings attest717,50 kr
Au Pair attest / Dansk indfødsrets attest1000 – 2000 kr
(afhængig af tidsforbrug – herudover gebyr for evt. vaccinationer
 og laboratorieydelser)
 Andet læge-/attestarbejde – pr. påbegyndt kvarter inkl. moms500 kr

Vi modtager kontant betaling samt Mobil Pay.