Kom godt igang

Tidsbestilling:
Du kan bestille tid til planlagt konsultation via “Selvbetjening” til konsultation ved lægerne og hos sygeplejerskerne. Du kan også ringe til klinikken og bestille tid.
Attester: kontakt venligst klinikken for tidsbestilling til attester. Vi beder dig have attesten ved hånden når du bestiller tid, da der afsættes tid efter hvilken type attest der er tale om. Det kan dreje sig om 15-60 minutter.

Medicinbestilling:
Genbestilling af medicin som du er i fast behandling med foretages let via “Selvbetjening” – dog IKKE sovemedicin, beroligende midler og stærkt smertestillende.
Medicin kan om nødvendigt bestilles ved telefonisk henvendelse hvis der er tvivl eller spørgsmål til bestillingen
Medicin man ikke er i fast behandling med skal altid aftales med lægen!

2018: Sundhedsstyrelsen har strammet op omkring fornyelse af afhængighedsskabende medicin, herunder stærk smertestillende, f.eks. Tramadol. Fornyelse af disse præparater SKAL foregå ved konsultation og kan ikke længere fornyes via telefon eller e-konsultation. Bestil derfor en tid til receptfornyelse i god tid.

E-konsultation:
E-konsultation er beregnet til korte konkrete henvendelser til lægerne på hverdage (mandag-fredag).
Reglerne er, at man kan forvente svar indenfor 5 hverdage, i nogle tilfælde svarer vi dog hurtigere hvis vi har mulighed for det
Kan også anvendes til svar på prøver når dette er aftalt.
E-konsultation er IKKE beregnet til akutte henvendelser

Blodprøver:
Blodprøver skal altid aftales med en læge. Tidsbestilling til laboratoriet kan ikke foregå via “Selvbetjening”.
Klinikken hjælper forskellige sygehusafdelinger med prøvetagning forud for ambulante besøg på sygehuset. Prøverne skal i så fald være forud bestilt af sygehusafdelingen

INFORMATION OM KONSULTATIONER:

Planlagt konsultation: Der er her tale om alle de problemstillinger, der skal løses, men ikke haster. Det gælder børneundersøgelser, vaccinationer, kørekort og andre attester samt regelmæssig kontrol af kroniske sygdomme mv. Tid til en sådan konsultation bestilles via selvbetjeningen eller ved at ringe til klinikken.  Standard konsultationer kan indeholde diverse problemer af psykisk og fysisk art, vi beder dog om at der ikke tages for mange emner op. Dette af hensyn til dig selv og os; du kan måske ikke huske hvad der blev sagt og vi kan glemme, hvad vi skulle følge op på. Personalet prøver at afsætte den nødvendige tid for at spare den næste patient for ventetid og af respekt for kvaliteten af vores arbejde. Til en standard konsultation er der afsat ca. 10 min. pr. patient.

Subakut sygdom: Problemstillinger der skal ses - men ikke kan vente efter vores venteliste. Foregår altid efter telefonisk aftale med klinikken.

Akut sygdom: Lægehuset råder hver dag over akutte tider. Dette er korte tider efter telefonisk aftale, hvor en akut problemstilling tages op. Da der er tale om akutte problemstillinger, vil man ikke være sikker på at blive behandlet af ens faste læge, men blive behandlet af den læge der hurtigst har tid den pågældende dag. Dette for at undgå at akut syge patienter skal vente unødigt længe.

Sygebesøg: Lægehuset kører akutte sygebesøg efter telefonisk henvendelse samme dag mellem kl. 8 og 9. Det er dog alene op til lægen at vurdere, hvorvidt der skønnes at være behov for et sygebesøg.

Forebyggende konsultationer: Forebyggende konsultationer kan dreje sig om hjerte-kar-sygdomme, f.eks. højt blodtryk, eller sukkersyge, knogle-afkalkning, psykiske sygdomme og gigtsygdomme, KOL  mm. Til disse konsultationer bliver der afsat ekstra tid, og der vil af hensyn til udbyttet af konsultationen ikke være tid til at tage andre emner op. Forud for en sådan konsultation (der både varetages af læger og sygeplejersker) skal der typisk foreligge resultater fra relevante undersøgeler, f.eks. blodprøver, EKG mm. Konsultationer ved sygeplejersker kan være opfølgninger efter lægekonsultationer eller egne konsultationer.

Opsøgende hjemmebesøg: Opsøgende hjemmebesøg er et tilbud til ældre, svækkede patienter, fortrinsvist over 75 år, hvor en helhedsvurdering af den enkeltes problemer søges vurderet ved et længerevarende besøg i eget hjem. Dette foretages efter lægelig vurdering, og ofte efter at der er lavet undersøgelser ved et forudgående besøg af en sygeplejerske.

Hjemmebesøg: Efter aftale og lægelig vurdering aflægges hjemmebesøg i forbindelse med alvorlig sygdom og i forbindelse med udskrivning fra sygehuset efter kompliceret indlæggelse og behandling.

Frokostpause/møde: Personalet holder dagligt pause/møde mellem kl. 12.00-13.00 – fredag dog kl. 10.30-11.30

Lægevagten: Udenfor åbningstiden og på helligdage henvises til Lægevagten på tlf:  70 11 07 07